vrijdag, 16. oktober 2009 - 22:33

Drenthe en Meppel gaan voor landschappelijke kwaliteit

Meppel

De gemeente Meppel gaat in 2009 en 2010 met een aantal projecten de verrommeling in de stadsrand van Meppel aanpakken. Deze activiteiten dragen bij aan het provinciale doel om de landschappelijke kwaliteit te verbeteren. De provincie geeft daarom een financiële bijdrage van €107.000,-.

Het tegengaan van (verdere) verrommeling en het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit is een speerpunt in het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Zij willen hiermee stimuleren dat het landschap herkenbaar en duidelijk blijft. Eind 2008 heeft de provincie in haar provinciaal Meerjarenprogramma landelijk gebied een subsidieregel opgenomen, die relevante projecten financieel ondersteunt. De gemeente Meppel wil in 2009 en 2010 een bijdrage leveren aan het tegengaan van verrommeling met behulp van een vijftal projecten in de stadsrand.

Langs de Handelsweg en het knooppunt Meppel-Zuid wordt een duidelijke beplantingsstructuur aangebracht, die de herkenbaarheid van deze entrees vergroot. Ook wordt de volkstuinlocatie aan de Hoogeveenseweg verplaatst en opgeruimd. Over de cofinanciering voor de verplaatsing van deze locatie neemt de gemeenteraad op 26 november een officieel besluit. De raadscommissie heeft op 15 oktober al positief gereageerd op de plannen. Verder willen provincie en gemeente ook nieuwe verrommelde situaties voorkomen. Daarom wordt een beheerplan opgesteld voor het natuurontwikkelingsgebied Berggierslanden en wordt de nieuwe volkstuin bij Berggierslanden landschappelijk ingepast.

De totale investering voor deze projecten is €233.500,-. De provincie draagt hieraan €107.000,- bij en de gemeente draagt de overige kosten van €126.500,-.
Provincie:
Tag(s):