vrijdag, 26. juni 2009 - 21:54

Drentse lobby voor gevangenis Groot Bankenbosch en werkgelegenheid rijksdiensten

Regio

De voorgenomen sluiting van de gevangenis Goot Bankenbosch in Veenhuizen en het verlies van arbeidsplaatsen bij rijksdiensten in Drenthe, baart gedeputeerde staten van Drenthe grote zorgen. Gedeputeerde Janny Vlietstra (economische zaken en werkgelegenheid) heeft hierover de afgelopen week indringende gesprekken gevoerd met leden van verschillende fracties in de Tweede Kamer.

De voorgenomen sluiting van p.i. Groot Bankenbosch in Veenhuizen is hard aangekomen in Drenthe. Het is een klap voor de directe en indirecte werkgelegenheid in de regio.

Sluiting van p.i. Groot Bankenbosch gaat gepaard met een verlies van 173 banen. Daar bij komen nog de gevolgen van de reorganisaties en de afslankingstaakstelling van de rijksdiensten. Onze provincie wordt onevenredig zwaar getroffen. Dit is in strijd is met de breed gedragen motie over genoemde problematiek, die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen. Het provinciebestuur laat het er dan ook niet bij zitten.

Het vertrek van de Topografische Dienst van het Kadaster uit Emmen, het mogelijke vertrek van de belastingdienst uit Assen, opgeteld bij de genoemde ingreep in het gevangeniswezen in Veenhuizen, kost Drenthe in elk geval 540 banen.

De indirecte werkgelegenheid die op het spel staat, is hierin nog niet eens meegerekend. Op basis van ervaring verwachten wij dat hiermee eveneens enkele honderden arbeidsplaatsen zullen vervallen.

Verder wordt gerekend op personele inkrimping bij de p.i. Hoogeveen en is er onduidelijkheid over mogelijke afslankingsmaatregelen bij Defensie, die gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid in Assen.

In Drenthe zijn de afgelopen vijf jaar sluipenderwijs al veel banen van het Rijk weggevloeid. Uit cijfers van het Provinciale Werkgelegenheidsregister blijkt een netto afname van 1184 banen bij Defensie, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Rijksdiensten voor keuring van Vee en Vlees en de Dienst Landelijk gebied.

Gedeputeerde Vlietstra heeft namens de provincie Drenthe een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om de maatregelen te nemen die voorkomen dat de arbeidsmarkt in Drenthe onevenredig hard wordt getroffen.
Provincie:
Tag(s):