dinsdag, 31. maart 2009 - 15:24

Eerste Kamer stemt in met spoedaanpak wegen

Den Haag

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Spoedaanpak Wegen. Daarmee heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het groene licht om dertig hardnekkige knelpunten in het wegennet aan te pakken. Tien daarvan zijn uiterlijk in mei 2011 klaar. Bij de andere twintig zal uiterlijk in mei 2011 de schop de grond in gaan.

Minister Eurlings is verheugd over de brede steun voor de Spoedaanpak en ziet die als een belangrijke inhaalslag. Belangrijke projecten die waren vastgelopen in taaie besluitvormingsprocedures, worden nu weer vlotgetrokken. Daaronder zijn de verbreding van de A12 tussen Woerden en Gouda en van de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven.

Volgens de minister kan het niet bij de Spoedaanpak blijven. Juist in een tijd dat onze economie het moeilijk heeft, is het nodig sneller en beter te besluiten over de aanpak van problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, wonen en werken. Een nieuwe Tracéwet die de minister in voorbereiding heeft moet dit mogelijk maken.
Provincie:
Tag(s):