donderdag, 25. juni 2009 - 21:51

Fietsknooppuntensysteem Zuidwest-Drenthe van start

Ruinen

Het fietsknooppuntensysteem Zuidwest-Drenthe zal vrijdag 3 juli officieel worden geopend door gedeputeerde Rein Munninksma. De gemeenten Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Westerveld en Midden-Drenthe zijn het afgelopen jaar voorzien van een sluitend systeem van knooppuntborden en – panelen. Voor de rest van Drenthe is het Recreatieschap nog druk doende om de in totaal 20.000 routebordjes en 500 panelen te plaatsen.

Het Recreatieschap Drenthe heeft haar voordeel gedaan met de ervaringen uit de andere knooppuntprovincies en gekozen voor een uniek systeem waarbij de 28 bestaande ANWB routes, zoals de Dwingelderveldroute blijven bestaan. Hiermee zijn 5000 bordjes bespaard, omdat op delen van het knooppuntennetwerk Drenthe gefietst wordt aan de hand van de ANWB-bordjes.

Het Recreatieschap is begonnen met Zuidwest-Drenthe omdat hier direct wordt aangesloten op het netwerk van Overijssel. In verband met verdere integratie van het systeem met Friesland is de bebording in het Drents-Friese Wold nog niet gereed. Deze wordt naar verwachting begin september opgeleverd. Momenteel worden de bordjes in Zuidoost-Drenthe geplaatst, doorlopend naar het noordelijke deel van Drenthe. Medio 2010 zal in heel Drenthe het knooppuntennetwerk gereed zijn. Dan volgt een Drenthe-kaart waarop alle knooppunten staan aangegeven.

Via de website www.fietsendrenthe.nl worden routesuggesties gedaan en kunnen bezoekers digitaal hun fietsroute inplannen. Daarnaast staan er handige links op naar bijvoorbeeld evenementen in Drenthe en naar het Fietsersplatform.

Uiteraard is een fietsknooppuntenkaart voor Zuidwest-Drenthe gemaakt. Deze biedt een handig overzicht van alle knooppunten en geeft het aantal kilometers tussen deze punten aan. De kaart is vanaf 6 juli voor € 1,50 verkrijgbaar bij de Tourist Info kantoren in Drenthe. (voor telefoonnummers en adressen zie www.recreatieschapdrenthe.nl onder het kopje organisatie).

Het fietsknooppuntennetwerk Drenthe wordt gefinancierd door de Europese Unie, provincie Drenthe en alle Drentse gemeenten. De uitvoering en coördinatie ligt in handen van het Recreatieschap Drenthe. Deze organisatie draagt zorg voor de realisatie van recreatief-toeristische voorzieningen in Drenthe.
Provincie:
Tag(s):