dinsdag, 24. maart 2009 - 18:00

Fruitbomen geplant bij regenwaterbuffer Gronsveld

Gronsveld

Waterschap Roer en Overmaas heeft dinsdag tien aangelegde regenwaterbuffers in de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten en Stein in gebruik genomen. Dit gebeurde symbolisch bij een regenwaterbuffer in Gronsveld aan de Duijsterstraat. Jan Schrijen, voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas heeft samen met 60 scholieren van een basisschool uit Gronsveld en enkele wethouders een dertigtal fruitbomen geplant bij deze buffer. Voor deze actie is gekozen omdat in maart ook de jaarlijks gehouden landelijke boomplantdag plaatsvindt.

De regenwaterbuffer aan de Duijsterstraat heeft een inhoud van 800 m³ en moet bij hevige neerslag water- en modderoverlast in Gronsveld op de Rijksweg ter hoogte van de kruising met de Duijsterstraat voorkomen. Voor de aanleg van de buffer stroomde het water en modder voorheen ook de bebouwing tegenover de kruising in.

In totaal heeft het waterschap al rond de 350 regenwaterbuffers aangelegd voor de tijdelijke opvang van regenwater bij hevige regenval. Naast de aanleg van buffers hebben de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de Provincie Limburg en het waterschap onlangs afspraken gemaakt dat agrariërs op hun akkers maatregelen nemen om wateroverlast en erosie tegen te gaan. Het gaat dan om het anders bewerken van grond –waarbij de grond niet wordt geploegd- en de grond ook in de winterperiode zoveel mogelijk wordt bedekt met gewassen. Voor het stimuleren van de niet-kerende grondbewerking hebben het waterschap en de provincie de komende jaren subsidie beschikbaar gesteld. Ook worden grasbanen, graften en groenstroken aangelegd.
Provincie:
Tag(s):