woensdag, 3. juni 2009 - 13:11

Grote controle op brandveiligheid in Rotterdam

Rotterdam

De brandweer Rotterdam-Rijnmond is dinsdag 2 juni 2009 in Rotterdam begonnen met een grote veiligheidscontrole bij alle zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit heeft de brandweer woensdag laten weten.

Bij de controles wordt gekeken naar de brandveiligheid en de mate waarin de bedrijven zich aan de brandveiligheidsregels houden. De controleactie neemt ongeveer 10 weken in beslag en loopt tot halverwege augustus.

In totaal krijgen in die periode zo’n 110 instellingen een controle. De brandweer zal ook toezicht uitvoeren voor de DCMR Milieudienst Rijnmond en voor dS+V. Met deze controleactie wil de gemeente Rotterdam bijdragen aan de brandveiligheid en de gebruiksveiligheid van deze instellingen en bedrijven voor de gebruikers, de bezoekers en het personeel.

De betrokken instellingen en bedrijven zijn per brief geïnformeerd over de controle. Als er bij de controle gebreken worden geconstateerd, zal de instelling deze binnen een bepaalde termijn moeten verhelpen. In het geval van acuut onveilige situaties zal direct worden opgetreden.

Deze controle maakt deel uit van een handhavingscampagne die de brandweer, dS+V en DCMR uitvoeren in opdracht van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

De dS+V houdt zich bezig met bouwen en wonen, maar ook met bijvoorbeeld verkeer en vervoer. Verder speelt de dienst een rol in onder meer de gemeentelijke aanpak van de klimaatproblematiek en in behoud en verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de stad.

In de campagne werken de genoemde diensten samen aan de verhoging en borging van (brand)veiligheid van ‘gevoelige’ objecten zoals kinderdagverblijven, horeca, hotels, basisscholen en vuurwerkverkooppunten.

Een aantal andere gemeenten die participeren in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zoals Rozenburg en Lansingerland zullen in dezelfde periode een vergelijkbaar controleprogramma uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):