zaterdag, 18. juli 2009 - 9:44

Jongeren helpen met archeologische opgraving

Ede

Van 19 juli tot 1 augustus helpen ongeveer tien jongeren van 12 t/m 15 jaar mee met een archeologische opgraving in de wijk Kernhem in Ede. De jongeren doen mee met een kamp van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG). Dit is een landelijke vereniging voor jongeren op het gebied van geschiedenis en archeologie.

Op de archeologische vindplaats zijn pijlpunten gevonden van een jachtkamp uit de Midden-Steentijd of het Mesolithicum. Deze periode duurde van 9000 - 6000 voor Christus (dit is ongeveer 10.000 tot 7.000 jaar geleden). Straks komt hier het nieuwe deel van de woonwijk Kernhem te staan, daarom is een ploeg van 15 tot 20 archeologen en veldmedewerkers hard aan het werk om alle sporen op te graven. De opgraving duurt ongeveer tot eind september 2009.

In de Midden-Steentijd of het Mesolithicum hadden onze voorouders nog geen vaste verblijfplaats. Mensen trokken door het landschap op zoek naar wild om te jagen en eetbare planten, knollen, zaden en vruchten om te verzamelen. Vindplaatsen van nederzettingen uit de Midden-Steentijd zijn zeldzaam. Er is vrijwel niets bekend over hoe onze voorouders in die tijd in de regio rondom Ede leefden. In de regio Gelderland is het voor het eerst dat een vindplaats uit de steentijd door een professioneel bedrijf wordt opgegraven.

Het jachtkamp in Kernhem is goed bewaard gebleven. De opgraving in Kernhem kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over samenlevingen in de Midden-Steentijd, niet alleen in Ede, maar in heel Nederland.
Provincie:
Tag(s):