donderdag, 20. augustus 2009 - 13:37

Leeuwarden gaat jeugdwerkeloosheid te lijf met mobiel leerwerkloket

Leeuwarden

Om de (jeugd)werkeloosheid in Friesland terug te dringen gaan een aantal Friese gemeenten met een mobiel leerwerkloket naar de jongeren toe. Dit loket is gevestigd in een (voormalige) lijnbus die volledig is omgebouwd tot mobiliteitscentrum, met alle informatie over leren en werken aan boord.

Het mobiele leerwerkloket gaat vanaf vrijdag 21 augustus anderhalf jaar op pad om zoveel mogelijk jongeren te bereiken die zelf de weg naar het jongerenloket niet vinden, geen diploma’s hebben, werkloos zijn of bedreigd worden met werkloosheid. Ze krijgen een aanbod op maat van leren (opleidingstrajecten) en werken (vacatures) . Het mobiele leerwerkloket is een initiatief van de gemeente Leeuwarden, Werkplein Leeuwarden, de Friese Poort en het Friesland College.
Provincie:
Tag(s):