dinsdag, 9. juni 2009 - 13:26

Minister opent Veiligheidshuis West Veluwe Vallei

Ede

Minister van Justitie Hirsch Ballin heeft woensdag 10 juni 2009 het Veiligheidshuis West Veluwe Vallei geopend. Dat deed hij samen met burgemeester Cees van der Knaap van Ede. Voorafgaand was er een programma in congrescentrum De Reehorst in Ede. Het Veiligheidshuis is gevestigd aan de Oude Arnhemseweg 2 in Ede, vlakbij het raadhuis.

Gemeenten, openbaar ministerie (OM), politie, reclassering en Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en zorgpartners werken samen in het Veiligheidshuis. Doel is de aanpak rond veiligheid effectiever en efficiënter op te zetten en maatschappelijk probleemgedrag terug te dringen.
De aanpak verbindt zorg en straf met elkaar. Het veiligheidshuis is ook een informatieknooppunt.

Er zijn vier doelgroepen waarop het Veiligheidshuis zich richt: veelplegers, ex-gedetineerden, risicojeugd en daders en slachtoffers van huiselijk geweld.

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen en Renkum maken deel uit van het Veiligheidshuis West Veluwe Vallei. Andere partners zijn onder meer: OM, politieregio Gelderland-Midden,
RvdK en Bureau Jeugdzorg Gelderland. Het veiligheidshuis gaat samenwerken met de in oprichting zijnde Centra voor Jeugd en Gezin in de West-Veluwe Vallei.

De meerwaarde van samenwerking op één locatie ligt in de sluitende aanpak van criminaliteit en overlast en de aanpak van de achterliggende problemen bij betrokkenen. Door het bundelen van activiteiten ontstaat een beter zicht op de situatie van daders, overlastgevers en slachtoffers, zodat het mogelijk wordt een gezamenlijke aanpak te kiezen. Hierdoor moeten overlast en criminaliteit afnemen .

Deze algemene meerwaarde laat zich vertalen in meerdere doelen. Deze zijn:

1. verminderen overlast en criminaliteit door het terugdringen van overlastgevend gedrag en het zo veel mogelijk voorkomen van eerste delicten;
2. terugdringen opnieuw vervallen in crimineel gedrag bij daders;
3. bieden perspectief aan probleemgroepen, daders en slachtoffers door adequate zorg en ondersteuning.
Provincie:
Tag(s):