vrijdag, 14. augustus 2009 - 14:56

Onderzoek naar oorlogstuig in centrum van Bilthoven

Bilthoven

Tijdens de tweede wereldoorlog heeft Bilthoven veel te lijden gehad van oorlogsgeweld. Mogelijk is oorlogstuig achtergebleven in de vorm van munitie of ander explosief materiaal. Met het oog op de toekomstige werkzaamheden in het centrum van Bilthoven voert de gemeente een explosievenonderzoek uit.

De gemeente roept daarbij de hulp in van bewoners. Inwoners die op de hoogte zijn van eventueel achtergebleven oorlogstuig, dumpplaatsen en vliegtuigwrakken wordt verzocht contact op te nemen met AVG.

Achtergebleven oorlogstuig kan gevaar opleveren bij toekomstige werkzaamheden rond het centrumgebied in Bilthoven. Om onnodige risico's te voorkomen, onderzoekt AVG Geoconsult Heijen BV in opdracht van gemeente De Bilt wat er in de omgeving van het projectgebied is achtergebleven.

De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek als de plannen voor het moderniseren van het centrum daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Dan wordt per plangebied bekeken of het nodig is om - voorafgaand aan graafwerkzaamheden - het gebied met behulp van detectoren en andere apparatuur verder te onderzoeken.

Aantreffen explosieven
Als u zelf een explosief aantreft, meld dit dan bij de politie. De politie draagt zorg voor een adequate afzetting en brengt de opruimingsdienst van Defensie (EODD) op de hoogte. Weet u waar explosieven liggen, kunt u contact opnemen met de heer van den Brandhof van de afdeling Explosievenopsporing van AVG Geoconsult Heijen BV. Hij is bereikbaar op (0485) 802020
Provincie:
Tag(s):