maandag, 3. augustus 2009 - 19:01

Opwarming klimaat versnelt CO2-uitstoot van subarctisch veen

Amsterdam

1°C opwarming van het klimaat gedurende de komende decennia kan leiden tot een wereldwijde toename in CO2-uitstoot uit noordelijke venen die een aanzienlijk deel van de emissiereductie doelen uit het Kyoto-protocol van de hele EU teniet zou kunnen doen.

Dat blijkt uit onderzoek van systeem-ecologe Ellen Dorrepaal en collega’s in een veengebied in Lapland. De resultaten verschenen 30 juli in Nature.

Noordelijke veengebieden herbergen ongeveer een derde van alle organische bodemkoolstof op de wereld. Deze koolstof is daar gedurende duizenden jaren opgehoopt in dikke pakketten veen die door de kou ‘geconserveerd’ worden. De opwarming van het klimaat is juist het sterkste in het arctische gebied en vormt een potentiële bedreiging voor de daar opgeslagen bodemkoolstof als het de veenafbraak en daarmee de CO2-uitstoot stimuleert.

De onderzoekers warmen sinds 2000 in Noord-Zweden veen op door grote perspex ‘tenten’ met een open bovenkant over delen van het veen en de vegetatie heen te zetten. De experimentele opwarming in de zomer is ongeveer 1 °C. Uit het onderzoek blijkt dat deze opwarming leidt tot een zeer sterke (52-60%) toename in de CO2-uitstootsnelheid van het onderzochte subarctische veen die ten minste 8 jaar aanhield. Ook blijkt een aanzienlijk deel (ten minste 69%) van deze toename in uitstoot afkomstig te zijn uit de diepere veenlagen (25-50 cm) net boven de permafrost. Klimaatopwarming versnelt de CO2-uitstoot van de grote organische koolstofreservoirs in de diepte van de dikke veenpakketten van noordelijke venen daarom veel sterker dan werd gedacht.

Het onderzoek is medegefinancierd door NWO.
Categorie:
Tag(s):