vrijdag, 3. april 2009 - 9:52

Plasterk wil seksuele weerbaarheid jongeren vergroten

Den Haag

Uit onderzoeken die minister Plasterk heeft laten uitvoeren blijkt dat jongeren worden overspoeld met seksueel getinte mediabeelden en dat er een ongelijkwaardigheid is van jongens en meisjes ten aanzien van seksualiteit.

Zo zijn jongens 'stoer', maar meisjes een 'hoer’ als zij meerdere seksuele partners hebben gehad. Deze dubbele moraal wordt door veel jongens én meisjes gedeeld, autochtoon en allochtoon.

Zowel jongens als meisjes vinden bovendien dat meisjes verantwoordelijk zijn voor het stellen van grenzen, ook omdat jongens ‘nou eenmaal zo zijn’.

Deze dubbele moraal zien de onderzoekers vaker bij Turkse en Marokkaans-Nederlandse jongeren dan bij andere groepen. Antilliaanse en Surinaams-Nederlandse jongeren verschillen volgens het onderzoek niet in de mate waarin ze risico’s lopen.

Volgens de onderzoekers lopen jongeren die thuis te maken hebben met seksuele taboes en jongeren die nauwelijks begeleid worden door hun ouders meer risico op negatieve beïnvloeding door de media.

Ook vrienden spelen een belangrijke rol. Daarnaast lopen vooral autochtone meisjes het risico door de beelden in de media onzekerder te worden over hun eigen uiterlijk.

Minister Plasterk zal zich vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de emancipatie en de media met name inzetten om te helpen bevorderen dat de seksuele weerbaarheid en de mediawijsheid van jongeren worden vergroot: met name waar het gaat om jongens.

Jongens dienen grenzen te stellen en weerbaar te zijn tegen groepsdruk. Sinds dit jaar ondersteunt het expertisecentrum van Mediawijsheid kinderen, ouders, opvoeders en leerkrachten voor een verstandiger gebruik van media.

Media nemen zelf al hun verantwoordelijkheid hiervoor, onder andere via de Kijkwijzer die op initiatief van MTV en TMF ‘vrouwonvriendelijkheid’ hier in meeneemt.
Provincie:
Tag(s):