maandag, 27. april 2009 - 14:19

Praktijkinstructie machinisten kan beter

Den Haag

De vakkennis van nieuwe machinisten, zoals kennis van veiligheidsvoorschriften en voertuigbediening, is in orde. Maar de kwaliteit van hun praktijkinstructie, bijvoorbeeld op het gebied van lokale bijzonderheden en risico's en afwijkingen in de routine, kan verbeteren.

Ook sluiten werving, opleiding en praktijk onvoldoende op elkaar aan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Met de spoorwegsector is al overeenstemming bereikt om een verbeterde praktijkinstructie op te nemen in een nog nieuw in te voeren Europese machinisten-richtlijn.

Daarin wordt onder meer certificering van opleiders en beoordelaars verlangd. Ook wordt gepleit voor de oprichting van een onafhankelijk branche-instituut dat kan fungeren als expertisecentrum op het gebied van de bekwaamheid.

De inspectie gaat verbeteringen individueel toetsen bij de beoordeling van veiligheidszorgsystemen van spoorwegbedrijven. Het effect van de verandering in machinistenopleiding op het aantal rood-seinpassages volgt de inspectie op de voet aan de hand van de jaarlijkse trendanalyse spoorwegveiligheid.
Provincie:
Tag(s):