vrijdag, 27. maart 2009 - 10:44

Provincie bezorgd over verkeersveiligheid ouderen

Leeuwarden

De provincie Fryslân maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van ouderen. In 2025 is mogelijk meer dan de helft van de verkeersslachtoffers ouder dan 65 jaar (extrapolatie cijfers SWOV 2007).

De oorzaak
Dit is het gevolg van vergrijzing, afnemende bevolkingsaantallen en toenemende mobiliteit. Samen met bewoners, instellingen en bedrijfsleven gaat de provincie de komende maanden in een aantal bijeenkomsten innovatieve oplossingen bedenken om de verkeersveiligheid van ouderen te verbeteren. De resultaten worden op 22 juni gepresenteerd.

Maatregelen
“Verkeersveiligheid is een speerpunt, waar we nu al hard aan werken, maar we willen ons ook voorbereiden op de toekomst. Samen met de ouder van morgen willen we nu al maatregelen bedenken die veilige mobiliteit stimuleren. Tenslotte willen we allemaal zo goed en veilig mogelijk gebruik maken van onze gedeelde openbare ruimte, het Shared Space principe�, aldus gedeputeerde Piet Adema.

Ouderen: meest kwetsbare verkeersdeelnemers
Onderzoek toont aan dat ouderen de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers vormen en dat in de toekomst blijven. Nu is 33 procent van de verkeersslachtoffers ouder dan 65 jaar. Over vijftien jaar is dat mogelijk al meer dan de helft. Bovendien verandert de samenstelling van de bevolking. Mede als gevolg van de bevolkingsontwikkeling en schaalvergroting verdwijnen winkels en (zorg)voorzieningen. Met als resultaat dat ouderen, die een steeds grotere groep vormen in de samenleving, vaker en langer onderweg zijn.
Provincie:
Tag(s):