donderdag, 27. augustus 2009 - 9:29

Raad van State: Burgemeester mocht circus niet weigeren

Winschoten

Circus Herman RENZ en de VNCO, de branchevereniging van de Nederlandse circussen, zijn uiterst tevreden met de uitspraak in hoger beroep van de Raad van State dat de burgemeester van de gemeente Winschoten niet het recht heeft om een circus een vergunning te weigeren omdat er (wilde) dieren optreden in de show.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze uitspraak als hoogste bestuursrechter in Nederland woensdag bevestigd.
In 2006 vroeg Circus Herman RENZ een speelvergunning aan bij de gemeente Winschoten voor het jaar 2007. Deze vergunning werd geweigerd op grond van het feit dat Circus Herman RENZ een klassiek circus met (wilde) dieren is. De burgemeester van de gemeente Winschoten weigerde de vergunning op grond van een besluit van de gemeenteraad dat een circus met (wilde) dieren niet welkom is in Winschoten.

Ondanks het advies van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Winschoten bleef de burgemeester bij haar weigering. De circuswereld heeft hierop teleurgesteld gereageerd en daagde de gemeente voor de rechter.

In 2008 oordeelde de rechtbank Groningen dat op gemeentelijk niveau geen aanvullende bevoegdheid toekomt om regels te stellen met betrekking tot dierenwelzijn. De burgemeester van Winschoten weigerde zich neer te leggen bij deze uitspraak en ging in hoger beroep. En opnieuw is de burgemeester van Winschoten vandaag in het ongelijk gesteld.

In de gehele circuswereld is enthousiast gereageerd op de uitspraak in hoger beroep. Ook de uitkomst van het onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Landbouw naar het welzijn van circusdieren is met instemming ontvangen.
Provincie:
Tag(s):