dinsdag, 2. juni 2009 - 22:14

Reguliere inspectie en reiniging riool voor incident dierengroothandel

Hoogeveen

Naar aanleiding van berichten in de media over een illegale lozing op het riool ten tijde van het incident met de dierengroothandel AAC begin november 2007 heeft de gemeente onderzocht welke rioleringswerkzaamheden toen zijn uitgevoerd en of er meldingen van illegale lozingen zijn binnengekomen.

In en rond de Parmentierstraat op bedrijventerrein De Wieken in Hoogeveen is tussen 23 en 26 oktober 2007 in opdracht van de gemeente Hoogeveen het vuilwaterriool geïnspecteerd en gereinigd. Het ging om een reguliere inspectie- en onderhoudsbeurt, die eens in de tien jaar wordt uitgevoerd.

Het bedrijf constateerde een lichte vervuiling. Daarop is onder normale waterdruk het riool gereinigd. Daarbij zijn geen chemicaliën gebruikt. Er zijn geen bijzonderheden of andere afwijkingen gevonden door de medewerkers van het bedrijf.

Hoewel er geruchten waren over illegale lozingen, zijn in de periode voorafgaand aan het incident geen meldingen bij de gemeente binnengekomen.

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft lucht- en watermonsters in het AAC genomen. Er zijn geen afwijkingen of abnormale waarden gevonden.
Provincie:
Tag(s):