zaterdag, 30. mei 2009 - 10:33

Reizigers voelen zich veiliger

Den Haag

OV-reizigers zijn steeds tevredener over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer (OV). Voor de sociale veiligheid geven ze een 7,9 in 2008 weer net iets beter dan in 2007 (7,8).

Het aantal reizigers dat slachtoffer en/of ooggetuige is geweest van een incident is in 2008 ten opzichte van 2007 gelijk gebleven. De waardering van het personeel in het stads- en streekvervoer is met een 6,3 in 2008 ten opzichte van de laatste meting in 2006 gelijk gebleven. Het personeel maakte in 2008 wel meer incidenten mee.

Deze cijfers blijken uit de Reizigersmonitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2008 en de Personeelsmonitor Sociale veiligheid stads- en streekvervoer 2008 die in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn opgesteld door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).
Provincie:
Tag(s):