maandag, 3. augustus 2009 - 19:38

Ruim 4 ton EU-subsidie voor Mannen van Staal

Vlissingen

Voor het project ‘Mannen van Staal’ heeft de EU een bijdrage toegekend van ruim 400.000 euro. Samen met het muZEEum heeft de gemeente Vlissingen vorig jaar het projectvoorstel ingediend met als centraal thema de geschiedenis van de arbeiders van de voormalige scheepswerf ‘De Schelde’.

Het is de bedoeling dat het project in de komende drie jaar zichtbaar wordt, zowel op het Scheldeterrein als in en rond het muZEEum.

Het centrale thema krijgt concreet vorm in verschillende activiteiten die passen binnen het masterplan Scheldekwartier en die met de subsidie een stapje dichterbij komen. Het gaat om de restauratie van de werfkraan, het realiseren van een monument voor de werfarbeiders bij het te restaureren Dok van Perry, het terugbouwen van een pompgebouw bij het droogdok en het plaatsen van informatiepanelen in het openbaar gebied.

Het plan is om via panelen op het Scheldeterrein en in de stad de verhalen van de werfarbeiders te laten zien en het liefst ook te laten horen via geluid en bewegend beeld. Met de kraan, het monument, het pompgebouw en de panelen ontstaat als het ware een lint van maritieme elementen. De herinneringen van de arbeiders gestold in beeld en geluid staan hierin centraal. Het lint slingert zich door het Scheldeterrein en Vlissingen en eindigt in het muZEEum. Het bijzondere is dat de verhalen ‘buiten’ ook verwijzen naar de verhalen ‘binnen’ in het muZEEum en andersom.

‘Mannen van Staal’ heeft een bijdrage gekregen binnen het zogenaamde Interreg IVA - 2 Zeeën programma. Hieronder vallen projecten die te maken hebben met het behoud van de maritieme geschiedenis en het maritiem erfgoed. In het EU-project participeren Engeland, Frankrijk, België en Nederland met in totaal 30 partners. Centraal staan de herinneringen, de verhalen van inwoners uit de vier landen over maritieme thema’s, verteld via ‘oral history’. ‘Mannen van Staal’ levert een bijdrage aan het behoud van de historie van de voormalige scheepswerf ‘De Schelde’. De herinneringen van de arbeiders blijven bewaard en kunnen blijvend worden beleefd.
Provincie:
Tag(s):