vrijdag, 29. mei 2009 - 10:07

Stijging aantal bijstands-uitkeringen

Eind maart 2009 zijn 263 duizend bijstandsuitkeringen geteld, ruim 4 duizend meer dan eind 2008. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2005 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar toegenomen. Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de stijging al in januari van dit jaar begon.

Ten opzichte van eind 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen met 1,7 procent toegenomen. Naar verhouding was de toename van het aantal uitkeringen bij mannen groter dan bij vrouwen, namelijk respectievelijk 3,6 en 0,3 procent. De stijging was met bijna 19 procent het grootst bij jonge mannen tot 25 jaar.

De toename van het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar kwam in zijn geheel voor rekening van de kortdurende uitkeringen. Het aantal bijstandsuitkeringen korter dan 1 jaar is in het eerste kwartaal van 2009 met meer dan 4,5 duizend gestegen oftewel bijna 10 procent. Het aantal langdurende uitkeringen bleef nagenoeg stabiel.

Het aantal bijstandsuitkeringen is ten opzichte van een jaar eerder bijna 3 procent minder. Eind maart 2008 werden nog 271 duizend uitkeringen waargenomen, bijna 8 duizend meer dan eind maart 2009.
Categorie:
Tag(s):