maandag, 11. mei 2009 - 0:30

Tientallen bekeuringen in Maasplassenproject

Roermond

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 24 bekeuringen opgemaakt voor diverse overtredingen tijdens controles in het kader van het Maasplassenproject in de regio Roermond. Hiermee wordt de overlast aangepakt rond de Maasplassen die ontstaat als gevolg van illegaal kamperen, nachtvissen, vuurtje stoken en het dumpen van afval. De politie werkte hierbij samen met politievrijwilligers, Bijzondere Opsporingsambtenaren en collega's van het Korps Landelijke Politiediensten. In totaal werden 56 personen gecontroleerd.

De bekeuringen waren voor het negeren van een geslotenverklaring (8), illegaal kamperen (5), het zich bevinden op verboden terrein (5), overtredingen van de visserijwet (4), vuurtje stoken en het overtreden van het binnenvaart politie reglement. Er werden geen aanhoudingen verricht.

De controles vinden plaats in aanvulling op de al eerder door de beheerders genomen maatregelen om overlast te voorkomen c.q. te beperken zoals het instellen van een nachtelijk visverbod op de Maasplassen, het plaatsen van omheiningen en bordjes verboden toegang en het maken van greppels en het plaatsen van verkeersborden waardoor op bepaalde wegen ’s nachts geen motorvoertuigen meer mogen komen.
Provincie:
Tag(s):