dinsdag, 23. juni 2009 - 21:35

Triple-A status voor Asser aanpak klimaatprobleem

Assen

Assen heeft de hoogste status, AAA, verdiend voor haar aanpak van het klimaatprobleem. Wethouder Alex Langius ontving onlangs het certificaat tijdens de Algemene Ledenvergadering van Het Klimaatverbond uit handen van voorzitter Hetty Hafkamp. Hiermee geeft Assen invulling aan Het Klimaatakkoord die het ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten eind 2007 tekenden.

De Vereniging Klimaatverbond Nederland, de Hier Klimaatcampagne en de provinciale Milieufederaties schreven een inventarisatie uit, waaraan 35 Nederlandse gemeenten deelnamen. Op basis van 10 thema’s zoals bestaande bouw, nieuwbouw, mobiliteit en een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie kon worden ingevuld welke concrete maatregelen de gemeente treft voor een verantwoord en duurzaam klimaatbeleid.

De gemeente Assen gaat 47 van de 69 genoemde maatregelen daadwerkelijk uitvoeren. Voorbeelden zijn: dimbare openbare verlichting, het wagenpark van de gemeente zoveel mogelijk laten rijden op aardgas en een regeling opstellen voor huiseigenaren om energie te besparen. De Asser score voldoet ruimschoots aan de minimumeis voor de triple-A status: 50%.

De klimaatacties van Assen komen voort uit de ambitie om een CO2-neutrale stad te zijn. Dit staat in de Duurzaamheidsvisie waar de raad op 2 juli over besluit.
Provincie:
Tag(s):