maandag, 20. april 2009 - 10:00

Van uw angst af via internet

Amsterdam

De Vrije Universiteit (VU) heeft een zelfhulpcursus ontwikkeld getiteld: ‘Fobieën onder controle’ die via het internet uitgevoerd wordt. De afdeling Klinische Psychologie van de VU start een onderzoek naar de mening van de gebruikers van deze cursus en in hoeverre de deelnemers in staat zijn om hun angstklachten te verminderen.

De cursus is bedoeld voor alle mensen met een fobie. Een fobie kan het beste omschreven worden als een plotselinge sterke angst voor een situatie die reëel gezien niet erg gevaarlijk is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan angst voor groepen vreemde mensen, spreken in het openbaar, autorijden, hoogten, kleine ruimten, spinnen en vliegen. Vaak is de angst zo sterk dat de situatie maar liever helemaal vermeden wordt. De zelfhulpcursus is gebaseerd op een programmareeks die eerder op televisie is uitgezonden. Hieruit is gebleken dat er een grote belangstelling is voor dergelijke zelfhulp.

De cursus bestaat uit 6 lessen en leert deelnemers om stapsgewijs de confrontatie aan te gaan met datgene waar ze bang voor zijn. Deelnemers moeten hiervoor iedere les een aantal opdrachten op de website maken, waarop zij feedback krijgen van hun persoonlijke begeleider. De online begeleiding wordt geboden door medewerkers van de afdeling Klinische Psychologie van de VU.

Om erachter te komen wat de gebruikers van de cursus vinden en in hoeverre zij van hun klachten afkomen, zoekt de VU nu mensen met een fobie die deze cursus willen volgen. In het kader van het onderzoek krijgen de deelnemers voor- en achteraf een vragenlijst opgestuurd via het Internet. Bovendien worden de deelnemers gebeld om een vragenlijst af te nemen en om te bespreken hoe zij de cursus hebben ervaren. Om een verschil in effectiviteit te kunnen waarnemen, worden de cursisten op basis van toeval ingedeeld in een groep die de cursus direct aangeboden krijgt en een groep die de cursus pas na drie maanden aangeboden krijgt.

De werving van deelnemers is onlangst gestart. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: Fobieen@psy.vu.nl.
Categorie:
Tag(s):