woensdag, 21. oktober 2009 - 17:20

VDM wint ontwerpwedstrijd duurzame starterswoningen

VDM Woningen BV uit Drachten is dinsdagavond 13 oktober 2009 als winnaar uit de bus gekomen bij de prijsuitreiking van ontwerpwedstrijd voor duurzame starterswoningen in Luxwoude. De gemeente Opsterland heeft deze wedstrijd samen met Plaatselijk belang Luxwoude en de potentiële kopers van de duurzame starterswoningen uitgeschreven. We kunnen spreken van een bijzondere manier van (samen)werken bij dit project. De wensen van alle drie partijen -Plaatselijk belang, potentiële kopers en de gemeente- zijn feilloos samengevoegd in dit project.

Woonwensen
In 2003 is in Luxwoude ruimte bestemd voor drie grote vrijstaande woningen. Al snel werd duidelijk dat hier weinig belangstelling voor was. Uit onderzoek van Plaatselijk belang bleek dat er vooral behoefte was aan starterswoningen. Voor de gemeente reden genoeg om op deze behoefte in te spelen en het gebied anders in te delen. Er is nu op dezelfde locatie ruimte voor vier halfvrijstaande starterswoningen en twee vrijstaande woningen. Voor drie halfvrijstaande starterswoningen hebben zich al kopers gemeld, voor de vrijstaande woningen is nog geen belangstelling getoond.

Ontwerpwedstrijd
De gemeente heeft samen met Plaatselijk belang en de potentiële kopers een woonwensenpakket samengesteld. Belangrijk onderdeel hiervan is dat de woningen zeer duurzaam gebouwd moeten worden met een maximum kostprijs van 180.000 euro, inclusief grond. Aan diverse bouwbedrijven is gevraagd mee te doen aan een wedstrijd om deze duurzame starterswoningen in Luxwoude, op basis van het wensenpakket, te ontwerpen en te bouwen. Op deze manier zijn de woonwensen van de partijen voorop gesteld. Twee bedrijven hebben uiteindelijk een ontwerp ingediend: Bouwbedrijf Van der Woude BV uit Gorredijk en VDM Woningen BV uit Drachten.

Winnaar
De bouwbedrijven konden met hun ontwerp inspelen op het woonwensenpakket. Er is een objectief toetsingsinstrument ontwikkeld om onpartijdig de winnaar aan te kunnen wijzen. In een matrix zijn alle woonwensen met de bijbehorende score opgenomen. VDM Woningen haalde de hoogste score en is daarmee de winnaar van de ontwerpwedstrijd en gaat de woningen in Luxwoude bouwen. De kopers en VDM Woningen BV kunnen nu samen aan de slag. Van de gemeente krijgen zij het recht op koop van de bouwkavel. Eén halfvrijstaande starterswoning en de twee vrijstaande woningen zijn nog te koop.
Provincie:
Tag(s):