zaterdag, 26. september 2009 - 10:19

Vervolg op conferentie Rondkomen in Winterswijk

Winterswijk

De gemeente Winterswijk gaat een vervolg geven aan de conferentie ‘Rondkomen in Winterswijk’. Dit is een vervolg op de conferentie die de gemeente op 24 april jongstleden organiseerde. De conferentie wordt gehouden op 29 oktober om 13.30 uur in zaal Wamelink.

Alle deelnemers aan de conferentie van 24 april 20089 zullen persoonlijk worden uitgenodigd om weer deel te nemen aan de slotconferentie op 29 oktober.

Burgemeester Van Beem geeft op 29 oktober een toelichting op de belangrijkste vragen die op 24 april zijn gesteld. Er is een top 5 samengesteld van de belangrijkste punten die eerst worden afgewerkt. Sommige punten zijn al afgehandeld voor andere punten geldt een wat langere termijn. Tijdens de conferentie wordt wat langer aandacht worden geschonken aan een paar belangrijke onderwerpen. Met name de communicatie, zowel vanuit de afdeling Sociale Zaken naar de klanten als ook tussen de klanten en de medewerkers van de afdeling, het verlagen van de drempel om uitkering aan te vragen en de informatie over bijstand en minimabeleid. Een reclamebureau wordt gevraagd zich bezig te gaan houden met de verbetering van de communicatie.

Op 24 april organiseerde de gemeente Winterswijk de conferentie ‘Rondkomen in Winterswijk’. De conferentie ging over het minimabeleid van de gemeente Winterswijk. Het was vooral de bedoeling om in gesprek te komen met de mensen die tot de doelgroep behoren.

Van de 120 deelnemers kwam de helft uit de doelgroep. In dat opzicht was de conferentie dus al geslaagd.Alle deelnemers aan de conferentie kregen de kans om in 20 werkgroepen vragen te stellen en opmerkingen te maken over het gemeentelijke minimabeleid. Er kwamen 148 vragen en opmerkingen.

Aan het einde van de conferentie gaf de burgemeester de toezegging dat het college eind oktober 2009 zou vertellen wat zij met deze opmerking zou doen of al gedaan had.
Provincie:
Tag(s):