vrijdag, 19. november 2010 - 20:49

Gedeputeerde Staten trekken gedoogbeschikking Thermphos in

Gedeputeerde Staten hebben vrijdag besloten de gedoogbeschikking van Thermphos direct in te trekken.

Uit een meting op 29 oktober blijkt dat Thermphos een piek heeft gehad in de uitstoot van dioxine op die dag: 0,6 nanogram TEQ/Nm3 in plaats van de toegestane 0,3 TEQ/Nm3 op grond van de gedoogbeschikking.

Met deze maatregel wordt de druk op Thermphos verhoogd om zich aan de regels te houden. Gedeputeerde Staten hebben ook besloten direct weer intensief te gaan meten.

Sinds april jongstleden werkt een deel van de fabriek op basis van een gedoogbeschikking. Op basis van die gedoogbeschikking kan de Provincie alleen handhaven door deze in te trekken. Nu de gedoogbeschikking is ingetrokken, is de oude vergunning van 1993/2002 weer van kracht, totdat de nieuwe vergunning ingaat. Pas dan beschikt de Provincie weer over het totale pakket aan maatregelen om te handhaven.

De basis voor het verlenen van de nieuwe milieuvergunning, die per 30 december van dit jaar van kracht kan zijn, is het vertrouwen dat Thermphos zijn productieproces in de hand kan houden. Dat vertrouwen is gebaseerd op de resultaten van twee weken zeer intensief meten en de aanpassingen van Thermphos in het productieproces.
Provincie:
Tag(s):