maandag, 9. augustus 2010 - 19:43

Grunn wil minimumloon afschaffen

Groningen

Uit informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat Groningen zich heeft aangemeld, en is geselecteerd als één van de gemeenten die mensen gaat aannemen zonder hen het minimumloon te betalen.

Dat gebeurt als voorbereiding op mogelijke nieuwe regels voor mensen die zonder steun van de overheid moeilijk aan het werk kunnen komen. Groningen gaat een proef uitvoeren waarbij 75 tot 100 mensen werk krijgen via DSW-Stadspark en een salaris krijgen dat tot stand komt via ‘bepaling van de loonwaarde’, ook als die loonwaarde minder is dan het minimumloon.

De SP-fractie is verbaasd door de aanmelding van Groningen. Verbaasd omdat we door het college hierover niet geïnformeerd zijn. En verbaasd over het feit dat onze gemeente hieraan meewerkt.

Naar de mening van de SP is het minimumloon een uiterst waardevol instrument dat een belangrijke rol vervult in het beschaafd houden van de samenleving. Voor mensen van wie de arbeidsproductiviteit mager is in verhouding tot het minimumloon, is het beter de werkgever te compenseren, dan betaling onder het minimum toe te staan. Opzij schuiven van het minimumloon verlaagt het gevoel van eigenwaarde en is demotiverend voor de betrokken en het opent de weg naar toestanden zoals we die bijvoorbeeld kennen uit de Verenigde Staten en die we hier, naar mijn mening, níet zouden moeten krijgen.

Deelnemen aan een dergelijke proef waarbij is dan ook owenselijk volgens de SP fractie die vragen zal stellen aan het college van B en W van de gemeente Groningen.
Provincie:
Tag(s):