maandag, 22. november 2010 - 18:07

Inwoners van Borsele voelen zich veilig

Borsele

Inwoners van Borsele voelen zich veiliger dan inwoners in de rest van Zeeland. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor die de provincie Zeeland heeft laten uitvoeren door Scoop onder alle Zeeuwse gemeenten.

Ruim 300 inwoners uit Borsele hebben de enquête ingevuld. Daarnaast zijn in het onderzoek de registraties van de politie Zeeland en cijfers uit de Sociale Staat van Zeeland, de jeugdmonitor en Communities that Care meegenomen.
Uit de Veiligheidsmonitor komt naar voren dat de inwoners van onze gemeente een hoge waardering hebben voor hun fysieke en sociale woonomgeving.

Daarnaast blijkt dat inwoners van Borsele alle vormen van overlast in mindere mate ervaren dan gemiddeld in Zeeland. Ook ligt het percentage inwoners dat zegt slachtoffer te zijn geweest van vermogens-, gewelds- of vandalismedelicten er lager dan in Zeeland in het algemeen. Verder heeft Borsele naar verhouding de laagste aantallen verdachten in de leeftijdscategorieën 12 t/m 17 jaar en 18 t/m 24 jaar.
Provincie:
Tag(s):