woensdag, 27. oktober 2010 - 21:20

Lelystad bezorgd over hoger sterftecijfer vrouwen

Lelystad

Het sterftecijfer onder vrouwen in Lelystad is hoger dan gemiddeld in Nederland. 'Dat blijkt uit landelijk onderzoek naar sterftecijfers in Nederland', meldt de gemeente Lelystad woensdag.

De gemeente Lelystad is bezorgd over de uitkomst van dit onderzoek en heeft GGD Flevoland in januari dit jaar opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de oorzaken van de hogere sterfte onder vrouwen en een advies te schrijven hoe die oorzaken aangepakt kunnen worden.

Advies GGD binnen
Dit beleidsadvies - over de bevordering van de gezondheid en een gezonde leefstijl onder vrouwen - is onlangs aangeboden aan de gemeente Lelystad. De gemeente neemt het advies van GGD Flevoland mee in haar lokale gezondheidsbeleid en zal de verdere uitwerking samen met de betrokken partijen oppakken in de werkgroep Gecombineerde Leefstijlinterventies.

Niet roken, meer bewegen, gezonde voeding
Uit onderzoek van GGD Flevoland blijkt dat in Lelystad vooral preventie van roken, een vermindering van het aantal rokende vrouwen, bevorderen van genoeg beweging en gezonde voeding een gezondheidswinst kunnen opleveren.

Daarnaast blijven preventie en vroege signalering van diabetes belangrijk. Dit is een ziekte die relatief veel voorkomt onder Lelystadse vrouwen en waaraan al veel aandacht besteed wordt. Ook adviseert GGD Flevoland om acties gericht op het bevorderen van gezonde voeding en van lichaamsbeweging niet los van elkaar aan te bieden, maar juist in combinatie. Dat heeft het meeste effect.

Zaak van alle partijen
Gemeente en GGD Flevoland zijn het erover eens dat de bevordering van een gezonde leefstijl een zaak is waarin tal van partijen een belangrijke rol hebben. Naast gemeente en GGD Flevoland zelf, zijn dit bijvoorbeeld de huisartsen, het MCC Flevoland, ProGez, Tactus Verslavingszorg, sportverenigingen, Sport Service Flevoland, diëtisten, Icare, de zorgverzekeraars en uiteraard zelforganisaties en (vertegenwoordigers van) de Lelystadse vrouwen zelf.

Goede samenwerking
Door een goede samenwerking zijn de beste resultaten te verwachten. Een aantal partijen werkt nu al binnen de werkgroep Gecombineerde Leefstijlinterventies aan het bevorderen en ondersteunen van afgestemde samenwerking tussen professionals. Zodat cliënten optimaal begeleid worden naar een gezonde en actieve leefstijl en komen tot een blijvende gedragsverandering.
Provincie:
Tag(s):