woensdag, 3. november 2010 - 15:24

Lelystad doorbreekt grens van 30.000 fulltime banen

Lelystad

De voorlopige uitslag van het werkgelegenheidsonderzoek geeft aan dat het aantal banen in Lelystad ten opzichte van 2009 gestegen is met 321 fulltime banen en 276 parttime banen. 'De grootste groei komt uit de gezondheidszorg', meldt de gemeente woensdag.

Gezien de economische crisis zijn dit hele goede cijfers. Het totaal aantal banen (parttime en fulltime) komt hiermee op 36.469.

Door grens
Sinds het Masterplan Versnelde Groei (1997), de visie Naar een sterke economie in Lelystad (2003) en het Structuurplan Lelystad (2005) streeft Lelystad naar 32.000 voltijd arbeidsplaatsen bij 80.000 inwoners. We hebben nu met alle inspanningen van de afgelopen decennia het moment bereikt dat we voor het eerst door de grens van 30.000 voltijdbanen gaan.

Goede verhouding banen en inwoners
Overigens kan er dan in de zijlijn gemeld worden dat Lelystad ook altijd keek naar de verhouding banen/inwoners. Hierbij werd gestreefd naar een werkgelegenheidsfunctie van 40% (40 voltijdbanen per 100 inwoners). Recent hebben we tevens het punt bereikt dat Lelystad boven een werkgelegenheidsfunctie van 40% is uitgekomen, namelijk 41%.

Werkgelegenheidsontwikkeling
Ieder jaar onderzoekt de provincie de werkgelegenheidsontwikkeling in Flevoland. Deze cijfers zijn recent bekendgemaakt. De definitieve cijfers volgen in 2011. Lelystad heeft ondanks een stijging van de werkloosheid ten opzichte van vorig jaar toch een werkgelegenheidsontwikkeling weten te halen van 2%.

Stijgers en dalers
De grootste stijging van alle banen komt uit de gezondheidssector met 20%, de horeca met 10% en informatie en communicatie met 9%. De grootste daling was te vinden in de bouwnijverheid met 15% en vervoer en overige diensten allebei met 8%.

Trots op cijfers
Op provinciaal niveau is er sprake van nulgroei als je kijkt naar de groei van het aantal banen. Lelystad ligt hierboven met 2%. Wethouder Economische Zaken Jop Fackeldey is met recht trots op deze cijfers.
Provincie:
Tag(s):