maandag, 20. december 2010 - 11:58

Partij voor de Dieren: stop jacht op alle dieren in verband met winterkou

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vraagt het college van Gedeputeerde Staten (GS) met directe ingang een jachtverbod op alle dieren in te stellen vanwege de winterse omstandigheden.

Op dit moment is er al dagenlang sprake van een periode met matige tot strenge vorst, een volledige sneeuwbedekking in de provincie en een zeer beperkte oppervlakte van open water door ijsontwikkeling.

Per brief vraagt Carla van Viegen, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, het college van GS om zo spoedig mogelijk over te gaan tot sluiting van de jacht.

Van Viegen: “De komende nachten vriest het 's nachts matig tot streng. En omdat de temperatuur overdag rond het vriespunt ligt, zullen velden en open terreinen bedekt zijn met een laagje ijs onder de sneeuw. De mogelijkheden voor dieren om voedsel te zoeken zijn daardoor sterk beperkt. Ook schuilmogelijkheden voor dieren zijn zeer beperkt in de sneeuw. Dieren hebben dan geen enkele kans tegen jagers en zijn verzwakt door de kou. Dat moet voldoende aanleiding zijn om de jacht te sluiten.”

De Partij voor de Dieren vraagt daarnaast om de geldigheid van ontheffingen van de Flora- en faunawet voor het doden van overwinterende ganzen op te schorten.
Provincie:
Tag(s):