maandag, 8. maart 2010 - 21:16

Staking Nefit werknemers levert resultaat op

Buinen

De staking door de werknemers van Bosch onderdeel Nefit in Buinen en FNV Bondgenoten heeft geleid tot resultaat. De directie van Nefit Nederland heeft FNV Bondgenoten een mobiliteitsplan toegezegd en is bereid de werkgelegenheid voor vijf jaar te garanderen.

Hans Zebel, bestuurder van FNV Bondgenoten: “Hiermee zijn de aangekondigde stakingen opgeschort. Ik ben erg tevreden met dit resultaat dat tot stand is gekomen door de stakingsbereidheid van de Nefit werknemers. De werknemers krijgen compensatie voor de gevolgen die de verhuizing van Buinen naar Deventer met zich meebrengt. En terecht, want de sluiting van de fabriek in Buinen heeft enorme sociale consequenties voor de 180 medewerkers.”

De werknemers krijgen over een periode van drie jaar compensatie voor de extra reiskosten en reistijd vanaf het moment dat ze starten in Deventer. Nefit is bereid om over een periode van vijf jaar vervoer te faciliteren, door het beschikbaar stellen van een leaseauto of voor groepen vervoer via bussen. Mensen die niet mee kunnen naar Deventer, worden begeleid bij het vinden van ander werk en krijgen een beëindigingvergoeding. De hoogte hiervan is afhankelijk van hoeveel mensen gebruik gaan maken van de regeling. Eind deze week spreken de Nefit werknemers zich uit of ze akkoord gaan met het behaalde resultaat.

De werknemers van Nefit gingen staken omdat de fabriek in Buinen gaat sluiten en verhuist naar Deventer, 150 kilometer verderop. Een koude douche voor de werknemers. Zij wilden een werkgelegenheidsgarantie en een onkostenvergoeding. En als ze niet mee kunnen, een goede afvloeiingsregeling.

Een maand geleden hielden de werknemers spontaan een werkonderbreking en verleden week werd door 150 werknemers en FNV Bondgenoten gestart met staken.
Provincie:
Tag(s):