dinsdag, 9. februari 2010 - 23:00

Subsidie voor veilige start voor baby’s in risicovolle omgeving

Vlissingen

Maatschappelijk Werk Walcheren, het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK), verloskundigen, het Ziekenhuis Walcheren en de gemeente Vlissingen zetten zich in voor een veilige start voor Vlissingse baby’s die in een risicovolle omgeving terechtkomen.

De gemeenteraad van Vlissingen heeft geld beschikbaar gesteld voor het project ‘Veilige Start’. Eerder waren het CZW-bureau* en de Provincie Zeeland al akkoord met subsidieaanvragen. In totaal is er voor het tweejarige project € 200.000 beschikbaar.

Reden voor de start van het project in oktober vorig jaar is dat betrokken partijen de laatste jaren een duidelijke toename zien in het aantal situaties waarbij zij zich zorgen maken over de veiligheid van het kind, tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Voor de baby dreigt bijvoorbeeld geen of slechte huisvesting of ouders die de zorg van een baby niet aankunnen. Ook is het aantal meldingen per jaar vanuit het ziekenhuis bij het AMK hoger dan een aantal jaren geleden.

Elk kind waarvan verloskundigen, artsen of maatschappelijk werk vermoeden dat het in een risicovolle omgeving zal terechtkomen wordt doorverwezen, waarop maatschappelijk werk in samenspraak met de moeder of ouders een veiligheidsplan maakt. Binnen de directe omgeving kijkt een maatschappelijk werker of relevante betrokkenen, zoals familieleden, buren en professionals, kunnen worden ingezet om voor de baby een veilige omgeving te creëren. Om het veiligheidsplan te maken, wordt nauw samengewerkt met onder meer de jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau), het AMK en met Bureau Jeugdzorg.

Indien nodig zal een maatschappelijke werker de begeleiding op basis van het veiligheidsplan voortzetten, ook in de periode na de bevalling. Er wordt altijd overdragen aan de jeugdgezondheidszorg en soms ook aan andere hulpverleners buiten het ziekenhuis. De looptijd van het project is twee jaar. Met de subsidieverstrekkers is afgesproken dat de projectgroep de kennis over deze aanpak deelt met andere Zeeuwse ziekenhuizen.
Provincie:
Tag(s):