zondag, 26. september 2010 - 20:29

Terneuzen wil cannabistoeristen verder ontmoedigen

Terneuzen

Terneuzen wil het drugstoerisme nog meer terugdringen. Hoewel na de sluiting van de drukste coffeeshop Checkpoint, de bezoekersstromen (daarvoor meer dan 2000 klanten per dag) sterk daalden, reizen er dagelijks nog steeds honderden drugstoeristen naar Terneuzen.

Terneuzen is van plan het ongewenste toerisme verder in te dammen door een vermindering van drie naar twee gram softdrugs per klant per dag.

Eind 2008 paste de gemeente het gedoogbeleid al aan door van de gebruikelijke vijf gram dagelijkse verkooplimiet per klant, terug te gaan naar drie gram. Het idee was dat hierdoor minder Belgen en Fransen in de auto stappen en naar Terneuzen afreizen voor hun ‘cannabisboodschappen’. In juni 2008 werd Checkpoint gesloten waarna al een groot deel van de drugstoeristen weg bleef.
Bij tellingen in 2009 is gebleken dat de bezoekersaantallen bij de overgebleven coffeeshop toegenomen waren. In het voorjaar van 2009 waren het 470 bezoekers per dag, in het najaar 600. Driekwart van de bezoekers blijkt nog steeds buitenlands te zijn.

De gemeente wil dat de aantallen niet verder groeien en ziet het liefst dat alleen lokale klanten de shop nog bezoeken. Daar is het gedoogbeleid namelijk in beginsel voor in het leven geroepen. Met als belangrijkste doelen: illegaliteit voorkomen, vermenging van handel in hard- en softdrugs tegengaan (ten behoeve van volksgezondheid) en zicht hebben op wat er aan wie verkocht wordt.

Een enquête wees uit dat 30% van de buitenlandse bezoekers niet komen voor minder dan drie gram. Daarop is de tweegramsmaatregel gebaseerd. Volgens de gemeente zitten er mogelijk wel haken en ogen aan het plan. Burgemeester Lonink: “De buitenlandse bezoekersaantallen namen in Terneuzen al met 70 % af, vooral omdat Fransen niet meer naar onze stad komen. En de illegaliteit is ook verder teruggedrongen. De praktijk moet uitwijzen of deze tweegramsmaatregel ervoor zorgt dat er nog meer buitenlandse klanten, met name Belgen, wegblijven. Het is in zekere zin experimenteren. Daarnaast is het niet de bedoeling dat Nederlandse klanten de shop ontzien, aangezien de coffeeshop voor die klanten bedoeld is. Hetzelfde geldt voor het risico van meer illegale handel en de kans dat de rookwaren sterker worden. De effecten van de maatregel moeten daarom nauwlettend in de gaten worden gehouden via evaluaties.” Terneuzen kan mogelijk voor dat onderzoek aansluiten bij de landelijke pilotprojecten die het ministerie van BZK gaat starten.

De mogelijkheid om buitenlandse drugstoeristen geheel te weren, wordt wellicht mogelijk door Europese rechtsspraak. “Ik hoop op die mogelijkheid, maar verwacht dat dit nog lang duurt en we willen daarom niet afwachten maar nu al het eigen beleid strenger maken”, aldus Lonink. Onderzoek wees uit dat het verminderen van dagelijkse inkoop per klant, waarschijnlijk doeltreffender zal werken dan een pasjessysteem of verplichten van het betalen met een bankpas.

De burgemeester van Terneuzen neemt binnenkort een definitief besluit over de aanpassing van het gedoogbeleid. Het voornemen is reeds met de driehoek besproken. De coffeeshophouder kan zienswijzen indienen tegen het voornemen. De maatregel kan mogelijk dit jaar nog ingevoerd worden.
Provincie:
Tag(s):