vrijdag, 30. september 2011 - 15:32

Leers laat zelf onafhankelijk onderzoek verrichten naar COA

Den Haag

Minister Leers voor Immigratie en Asiel laat een breed onafhankelijk onderzoek verrichten naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dit is conform de wens van de Tweede Kamer.

De vraagstelling van het onderzoek naar de bedrijfscultuur in opdracht van de Raad van Toezicht, zal een plaats krijgen in dit brede onafhankelijke onderzoek. De heer R.J. Hoekstra ziet zodoende af van zijn onderzoeksopdracht. Volgende week informeert minister Leers de Tweede Kamer over de opzet van het onderzoek en de onderzoeksvragen.

Bestuursvoorzitter Nurten Albayrak van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is door de Raad van Toezicht van het COA eerder op non-actief gesteld.

Naar aanleiding van de recente berichtgeving is minister Leers direct in overleg getreden met de Raad van toezicht van het COA. Die heeft daarop besloten een extern onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de vermeende angstcultuur bij het COA, door te onderzoeken waarom er geen gebruik is gemaakt van de aanwezige mogelijkheden om klachten binnen de organisatie aan de orde te stellen.
Provincie:
Tag(s):