vrijdag, 16. december 2011 - 16:56

Minister Spies enthousiast aan de slag

Den Haag

Oud-minister Donner heeft vrijdag de portefeuille van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgedragen aan zijn opvolger Liesbeth Spies. Dit heeft het betreffende ministerie vrijdag laten weten.

Het onderdeel Integratie gaat over naar de portefeuille van minister Leers, vanaf nu minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Minister Spies is enthousiast aan de slag gegaan: "Ik vind het een eer om gevraagd te zijn minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden. Met beide handen pak ik graag de uitdaging aan waar dit moederdepartement voor staat. Namelijk voor een democratische rechtsstaat en een slagvaardig bestuur, met daarbij de zware verantwoordelijkheid voor het woon- en bouwbeleid. Ik spring op de trein die mijn voorganger in gang heeft gezet en kijk uit naar de samenwerking met alle betrokkenen op mijn terrein."

Minister Leers vindt integratie naadloos aansluiten bij de onderdelen immigratie en asiel: 'Met de overgang van integratie en inburgering naar mijn portefeuille, sta ik straks behalve voor de opvang en toegang van immigranten tot Nederland ook voor hun inburgering en integratie in onze samenleving. Daar verheug ik me op.'

Oud-minister Donner, vandaag door het kabinet voorgedragen als vice-voorzitter van de Raad van State, gaf aan met enige aarzeling het ’mooie ambt van minister na 9,5 jaar neer te leggen’. “Maar,”, zo zei hij, “ik ben zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat uit de voordracht blijkt.”
Provincie:
Tag(s):