zondag, 30. januari 2011 - 12:40

Munitieveilig baggeren Nieuwe Havenbrug in Zwolle

Zwolle

Vanaf maandag 31 januari wordt de Nieuwe Havenbrug nabij de Burgemeester van Roijensingel in Zwolle gebaggerd. Dit heeft de gemeente Zwolle laten weten.

Omdat hier mogelijk munitie in de bagger ligt wordt deze plek op een munitieveilige manier gebaggerd. De werkzaamheden zijn volgens de planning vanwege het recreatieseizoen voor 1 april 2011 afgerond. Deze planning is afhankelijk van het weer.

Uit historisch onderzoek is gebleken dat voor Huize Eekhout in de Tweede Wereldoorlog een Duitse munitiewagen is ontploft. Daarnaast is er door ooggetuigen gemeld dat er munitie en/of wapens vanaf de brug in het water zijn gedumpt.

Het bleek niet mogelijk om uit de meetgegevens van detectieapparatuur, plekken aan te wijzen waar mogelijk munitie ligt. Daarom wordt de bodem nu op een munitieveilige manier gebaggerd.

Baggermethode
Een speciaal hiervoor gecertificeerd bedrijf gaat het baggerwerk uitvoeren. Voor het munitieveilig baggeren wordt in dit geval in principe dezelfde methode gebruikt als bij het reguliere baggeren. Een kraan op een ponton schept de bagger uit het water. De bagger komt daarbij direct terecht in de bak van de kraan. Deze bak is zodanig gemaakt dat hij volledig gesloten is op het moment dat deze vol is en verplaatst gaat worden.

Vervolgens wordt deze bak uit het water gehaald en in een met hekwerk en scherfwerende dekens beveiligde ruimte gebracht. Hierbinnen wordt de bagger gezeefd. De bagger komt in een opslagbak terecht en kan afgevoerd worden. Al het grove materiaal blijft achter in de beveiligde kraanbak.

Deze bak wordt in een tweede beveiligde ruimte op een ponton geleegd. Vervolgens bekijken experts hier of er munitie aanwezig is. Is dit het geval, dan wordt dit door de experts veilig gesteld.

De omgeving rondom de Nieuwe Havenbrug wordt niet afgeschermd met doeken. Uiteraard gaat veiligheid voor alles, maar vanwege de speciale baggermethode is extra afscherming niet nodig.

Woonschepen
De eerste vier woonschepen, gerekend vanaf de Nieuwe Havenbrug, worden tijdens de baggerwerkzaamheden tijdelijk verplaatst. De aannemer Van Heteren heeft hierover afspraken gemaakt met de woonbooteigenaren.
Provincie:
Tag(s):