vrijdag, 29. april 2011 - 11:03

Nma deelt forse boetes uit aan thuiszorginstellingen

De NMa beboet Stichting Careyn Zuwe Aveant en Stichting Vierstroom voor 1.343.000 euro en 3.000.000 euro wegens marktverdeling. De thuiszorginstellingen hadden in het kader van de ontvlechting van een samenwerkingsverband een vergaande non-concurrentie afspraak gemaakt.

De ontvlechting van de samenwerking mondde daardoor uit in een marktverdelingsafspraak, een ernstige overtreding van de Mededingingswet. Deze non-concurrentieafspraak tussen de instellingen had als doel de onderlinge concurrentie uit te schakelen en leidde ertoe dat de dreiging van een nieuwkomer, Careyn, op de markt voor AWBZ zorg in Midden-Holland wegviel. Hierdoor werd de concurrentiedruk voor Vierstroom, die in haar werkgebied al een zeer sterke positie had, nog minder.

Gezonde concurrentie is van groot belang, omdat het thuiszorginstellingen scherp houdt om de beste zorg tegen de beste prijs te leveren. De betrokken ondernemingen maakten bewust de keuze om in deze markt elkaars positie te beschermen in plaats van onderling te concurreren, aldus de NMa. Bij de hoogte van de boete heeft de NMa rekening gehouden met de financiële draagkracht van de instellingen. Een onderneming mag niet failliet gaan door een boete van de NMa.
Provincie:
Tag(s):