maandag, 14. maart 2011 - 15:45

Opkomst binnen normtijd brandweer Son fors gestegen

Son en Breugel

De brandweer van Son en Breugel heeft haar jaarverslag over 2010 gepresenteerd. 'Opvallend hierbij is dat de opkomst binnen de afgesproken normtijd in vier jaar tijd is gestegen van 52% naar 84%', meldt de gemeente maandag.

Deze aanzienlijke verbetering is bereikt door een snellere respons én een betere registratie van de urgentie van de meldingen. Het juist en tijdig beoordelen van de melding en het toepassen van de juiste prioriteit heeft de kwaliteit van de geregistreerde gegevens aanzienlijk verbeterd.

Bovendien is de registratie van redenen van overschrijdingen (zoals file, loos en foutieve meldingen) en opkomsten zonder uitruk gefilterd, zodat een realistischer beeld kan worden gegeven.

Om de opkomsttijden voor Ekkersrijt te verbeteren is in 2010 bovendien gestart met een zogenaamd opstappunt. Bij een alarmering bellen vrijwilligers die op Ekkersrijt werkzaam zijn naar de kazerne met de mededeling dat zij op het opstappunt klaar staan.

Afhankelijk van het aantal opstappers wordt uitrusting meegenomen en kan eerder worden vertrokken wat de opkomsttijd ten goede komt. De proef is met 3 vrijwilligers gestart en wordt na een jaar geëvalueerd.
Provincie:
Tag(s):