dinsdag, 21. juni 2011 - 12:41

Presentatie tussentijdse onderzoeksresultaten Romeins Aardenburg

Middelburg

In het najaar van 2010 is de uitwerking van de archeologische opgravingen van Romeins Aardenburg van start gegaan.

Deze grootschalige opgravingen vonden plaats vanaf  1955 tot 1988 en leidden tot de spectaculaire ontdekking van een Romeins fort. Dankzij een onderzoekssubsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Provincie Zeeland in het kader van het landelijke Programma Odyssee kunnen de opgegraven sporen en vondsten uit de Romeinse tijd eindelijk uitgewerkt en gepubliceerd worden. Met deze toekenning is het nationale en internationale belang van Romeins Aardenburg voor zowel wetenschap als publiek nog eens onderstreept.

De tussentijdse onderzoeksresultaten zullen op dinsdag 28 juni gepresenteerd worden aan de media. U bent van harte welkom deze presentatie bij te wonen van 16.00 uur tot 16.45 uur in het nieuwe Zeeuws Archeologisch Depot, gevestigd in SCEZ-locatie Het Schuitvlot, Looierssingel 2, 4331 NK Middelburg.

Aardenburg was in de Romeinse tijd een belangrijke nederzetting in de regio. Hier werd omstreeks 175 na Chr. een militaire versterking gebouwd als onderdeel van de kustverdediging in het zuidelijke Noordzeegebied. Deze nederzetting groeide uit tot een belangrijk handelsknooppunt in de regio.

Digitale technieken maken het nu voor archeologen mogelijk grote hoeveelheden oude gegevens uit te werken en op een duidelijke manier te presenteren aan collega's en aan het publiek. Zo worden op 28 juni de inmiddels uitgewerkte sporen van gebouwen uit de Romeinse tijd getoond en wordt toegelicht hoe de nieuwe gegevens het beeld van een van de oudste plaatsen van Zeeland  bijstellen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Hazenberg Archeologie en het Römisch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz (D). Zij worden daarin bijgestaan door deskundigen van de Universiteit Gent en de Stad Oudenburg (B).

Tentoonstellingen in Middelburg en Aardenburg, in samenwerking met de gemeente Sluis, zullen in het najaar van 2011 en begin 2012 gestart worden om het publiek op te hoogte brengen van het nieuwe verhaal over de Romeinen in Aardenburg.
Provincie:
Tag(s):