maandag, 3. oktober 2011 - 12:30

'Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd over ProRail'

Den Haag

De afgelopen jaren is niet het volledige rijksbudget voor beheer, onderhoud en aanleg van het spoor besteed. Dat staat in een rapport dat de Algemene Rekenkamer maandag publiceerde.

Volgens het rapport doen vertragingen zich voor bij projecten voor het wegwerken van achterstanden in het onderhoud, het oplossen van knelpunten, de spoorbeveiliging en het verhogen van de betrouwbaarheid van het spoornet.

'De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM, voorheen Verkeer en Waterstaat) stuurt spoorbeheerder ProRail op diffuse wijze aan. ProRail kreeg in 2005 van de minister de concessie om het spoornet te beheren en krijgt daarvoor van de rijksoverheid jaarlijks circa € 2 miljard. De Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren geen duidelijk inzicht gekregen in de besteding van dit spoorbudget. De minister informeert de Kamer onduidelijk en onvolledig over ProRail'.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) zegt in een reactie de Tweede Kamer wel in de afgelopen jaren volledig geïnformeerd te hebben over de besteding van budgetten voor spoorbeheerder ProRail.
Provincie:
Tag(s):