woensdag, 15. juni 2011 - 8:30

Werkgevers overtreden regels met werkende buitenlandse student

Bij gerichte controles van de Arbeidsinspectie bleek vorig jaar een groot deel van de bezochte werkgevers de regels te overtreden voor het laten werken van studenten van buiten de Europese Unie. Het gaat om inspecties waarbij vermoedens van fraude bestonden.

Bij 71 procent van de 170 inspecties was er sprake van overtredingen. In bijna alle gevallen gaat het om werkgevers die studenten illegaal aan het werk zetten. Voor de overtredingen deelde de Arbeidsinspectie 149 boetes uit van in totaal 2,7 miljoen euro. Dit staat in het inspectierapport “Studenten 2010” van de Arbeidsinspectie.

In totaal zijn 204 studenten aangetroffen die niet hadden mogen werken. Reden was dat hun werkgever geen werkvergunning voor ze had of zich niet aan de voorwaarden hield, bijvoorbeeld voor het maximaal aantal uren. Het grootste deel van deze studenten kwam uit landen als China en Nepal.

Studenten van buiten de Europese Unie hebben een verblijfsvergunning voor studie nodig om in Nederland te mogen studeren. Om ze in Nederland te laten werken, moet de werkgever een vergunning aanvragen. Op basis hiervan mag hij de student maximaal tien uur per week aan de slag laten gaan, of fulltime in de maanden juni, juli en augustus.

De Arbeidsinspectie heeft veel overtredingen kunnen opsporen door gegevens uit te wisselen met UWV Werkbedrijf en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dankzij deze samenwerking is het mogelijk om gerichte controles te houden.

Werkgevers en studenten blijken de regels niet altijd te kennen. Daarom start in juni een voorlichtingscampagne voor werkgevers die actief zijn in een sector waar buitenlandse studenten vaak werken, zoals de horeca en detailhandel.

Daarnaast informeren de Arbeidsinspectie, UWV Werkbedrijf en IND, via de onderwijsinstellingen, ook de buitenlandse studenten extra over de regels. Dat gebeurt naast de gebruikelijke voorlichting van IND, Nuffic en de onderwijsinstellingen.

De Arbeidsinspectie blijft controleren. Ze wil, onder meer door de extra voorlichting, in 2012 het percentage overtredingen van 71 procent gehalveerd zien.
Provincie:
Tag(s):