vrijdag, 23. november 2012 - 21:29

Asscher wil 'vaart maken' met uitwerking regeerakkoord

Den Haag

Minister-president Rutte is in Brussel voor de top over de meerjarenbegroting van Europese Unie. Daarom zat viceminister-president Asscher vrijdag de ministerraad voor.

In zijn persconferentie stond Asscher stil bij de handelsmissie naar Brazilië, de tabaksverkoop aan jongeren en de voornemens uit het regeerakkoord.

Op dit moment zijn minister Ploumen en staatssecretaris Dekker op handelsmissie in Brazilië. Met 157 bedrijven is dit de grootste Nederlandse handelsmissie ooit. 'Na deze succesvolle week is er zicht op concrete resultaten', aldus Asscher.

Dit soort missies zijn belangrijk om de mogelijkheden van Nederlandse bedrijven op groeimarkten beter te benutten. 'Eerst de contacten, dan de contracten', typeerde Asscher. 'Ook daarom is er tijdens de formatie voor gekozen om de portefeuilles Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse handel te integreren. Ontwikkelingslanden uit het verleden zijn niet zelden de groeilanden van de toekomst'.

Voornemens uit regeerakkoord
'Waar mogelijk zullen we vaart maken', zei Asscher over de uitwerking van de voornemens uit het regeerakkoord. Het kabinet heeft afgesproken om alle wetgeving waarmee €50 miljoen of meer wordt bezuinigd , binnen een jaar na aantreden aan de Kamer voor te leggen. Asscher kondigde aan dat het kabinet daarvoor capaciteit vrij zal maken.

Het kabinet heeft zich deze week gebogen over alle oude wetgeving die nog in de pijplijn zit. ‘We hebben hardop de vraag gesteld waarmee we door moeten gaan en welke wetsvoorstellen we het beste kunnen intrekken’, aldus de vice-minister-president. Binnenkort gaat een inventarisatie daarvan naar de Eerste en Tweede Kamer.

Verbod tabaksverkoop onder de 18
In de ministerraad is ook gesproken over een voorstel om de leeftijdsgrens voor de aankoop van tabak en sigaretten te verhogen. 'Door het verbod op verkoop van tabak aan jongeren onder de achttien wordt de kans kleiner dat mensen überhaupt nog met roken beginnen', aldus Asscher.
Provincie:
Tag(s):