maandag, 24. september 2012 - 14:49

Assenaren krijgen eigen website

Assen

Morgen, dinsdag 25 september lanceren Actium directeur Elles Dost en wethouder Albert Smit de website Mijn Buurt Assen. De officiële start vindt plaats tijdens een bijeenkomst over buurtgericht werken in De Nieuwe Kolk.

Mijn Buurt Assen is de nieuwe naam voor een wijkgerichte samenwerking tussen bewoners, gemeente, Actium en andere professionals voor een leefbaar Assen. Op de webportal www.mijnbuurtassen.nl kunnen Assenaren informatie delen en vinden over activiteiten en dienstverlening in de diverse buurten. Ook kunnen inwoners van Assen via de site ideeën indienen en uitwisselen voor het organiseren van activiteiten. Bij de start op 25 september is ook een informatiemarkt waar diverse wijkinitiatieven zichzelf presenteren.

Mijn Buurt Assen is een website van en voor alle Assenaren. Iedereen die een activiteit organiseert kan de informatie hierover plaatsen op de site. Voor elke wijk van Assen zijn er aparte webpagina’s. Verder is er informatie te vinden over diverse voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheid en welzijn. Hiermee fungeert Mijn Buurt Assen ook als sociale kaart.

De totstandkoming van Mijn Buurt Assen past bij het streven van Actium en de gemeente om de leefbaarheid in de wijken te versterken. Met de website willen beide organisaties inwoners stimuleren om zelf meer activiteiten te organiseren. Mijn Buurt Assen moet uitgroeien tot een platform waar ideeën en vraag en aanbod bij elkaar komen.

Voor de start is al een aantal ideeën op de website uitgewerkt. Een goed voorbeeld daarvan is de Buurtmoestuin. In het Noorderpark, Assen-Oost en in Marsdijk zijn deze inmiddels aangelegd of er zijn plannen in een gevorderd stadium. In de buurt wordt een stuk grond geschikt gemaakt voor het verbouwen van groente of bloemen. Bewonersgroepen onderhouden de moestuinen zelf. De opbrengst verdelen ze onderling.

Bij de gesprekken over het nieuwe beleid voor Zorg en Welzijn die eerder dit jaar hebben plaatsgevonden, gaven veel inwoners aan een centraal loket te missen met informatie over activiteiten en het aanbod aan dienstverlening in hun buurt. Met Mijn Buurt Assen voorzien Actium en de gemeente hierin.
Provincie:
Tag(s):