maandag, 19. maart 2012 - 12:39

Bijzondere vangsten Douane Schiphol

Schiphol

De Douane heeft de afgelopen weken twee bijzondere vangsten op Schiphol gedaan.

Op vrijdag 16 maart ontdekten Douanemedewerkers een apenschedel in de handbagage van een Finse man die op doorreis van de Filippijnen naar Finland was. De aangetroffen apenschedel is door een medewerker van de Douane gedetermineerd als de schedel van de makaak. De makaak is een beschermde apensoort en wordt genoemd in de Flora- en faunawet. De man kon geen CITES-vergunning overleggen en heeft een proces verbaal gekregen voor het overtreden van de Flora en fauna wet.

Op zaterdag 3 maart heeft de Douane een vrachtzending uit Nigeria met bestemming Azië gecontroleerd. Na controle van de zending bleek dat er 50 olifantenslagtanden in zaten. De olifant is een streng beschermde diersoort. De slagtanden zijn in beslag genomen en de Douane onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.

De (commerciële) handel van meer dan 30.000 beschermde soorten planten en dieren wordt gereguleerd met vergunningen en certificaten. Dat is geregeld in het CITES-verdrag , een internationaal verdrag dat is ondertekend door zo’n 180 landen.
Provincie:
Tag(s):