dinsdag, 9. oktober 2012 - 11:57 Update: 08-07-2014 0:46

CBS: Productie industrie iets gekrompen

Den Haag

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 0,6 procent lager dan een jaar eerder. In de twee voorgaande maanden kromp de productie ook.

De grootste krimp deed zich voor bij de basismetaal- en metaalproductenindustrie met 4 procent. Ook in de voedings- en genotmiddelenindustrie was sprake van een productiedaling. In de overige branches groeide de productie of bleef de productie gelijk. De transportmiddelenindustrie had met 4 procent de grootste productiegroei.

Gemiddelde dagproductie industrie
Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode juli-augustus ongeveer 1 procent hoger dan in mei-juni.

De productie van de industrie lag in augustus iets boven het niveau van voor de uitbraak van de kredietcrisis eind 2008.
Categorie:
Tag(s):