woensdag, 13. juni 2012 - 13:39

Citotoets basisonderwijs 2013 toch nog in februari

Den Haag

De Cito-eindtoets voor basisschoolleerlingen vindt in 2013 op 5, 6 en 7 februari plaats. 'Dat hebben het ministerie van OCW en het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) onlangs afgesproken', meldt het ministerie van OCW woensdag.

Snel duidelijkheid voor scholen
Het wetsvoorstel voor de invoering van een centrale eindtoets is nog niet behandeld door de Tweede Kamer. Het ministerie van OCW en Cito willen scholen echter snel duidelijkheid geven, zodat ze er in hun voorbereiding op het nieuwe schooljaar rekening mee kunnen houden. Om die reden is besloten de situatie in het schooljaar 2012-2013 ongewijzigd te laten. De scholen zijn daar recentelijk over geïnformeerd.

Wetsvoorstel in Tweede Kamer
Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor de invoering van een centrale eindtoets in de Tweede Kamer. En belangrijk uitgangspunt van de centrale eindtoets is dat de toets in april zal plaatsvinden. Dit leidt ertoe dat in groep 8 meer tijd aan onderwijs wordt besteed.

Geen verandering schooljaar 2012-2013
Het is nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer het wetvoorstel zal behandelen. Om scholen duidelijkheid te geven heeft het ministerie van OCW met Cito afgesproken dat er in het schooljaar 2012-2013 geen veranderingen met betrekking tot de Cito-eindtoets zullen zijn.

Als het parlement instemt met het wetsvoorstel tot invoering van een verplichte eindtoets, bepalen de minister van Onderwijs en het College voor Toetsen en Examens wanneer de toets wordt afgenomen. Dit zal voor leerlingen in het gewone basisonderwijs op z’n vroegst in april 2014 het geval zijn.
Provincie:
Tag(s):