woensdag, 28. november 2012 - 22:42

Eerste en Tweede kamer worden toch niet verkleind

Den Haag

In brieven aan de Voorzitters van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft minister-president Rutte woensdag laten weten dat het kabinet besloten heeft tot het intrekken van een aantal wetsvoorstellen.

'Een van de wetsvoorstellen die ingetrokken wordt, is het voorstel tot een Grondwetswijziging die het aantal leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer zou moeten terug brengen tot 50, respectievelijk 100', aldus Rutte.

Eerder dit jaar liet de Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, zich in een toespraak kritisch uit over het voornemen tot verkleining van het parlement. Hij stelde dat het de vraag is of verkleining van het parlement zou bijdragen aan meer vertrouwen van burgers in de democratie.

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat degenen die zij als volksvertegenwoordiger kiezen ook daadwerkelijk de wetsvoorstellen beoordelen. Dat zal met een kleiner parlement moeilijker worden.

Minder Kamerleden zal bovendien leiden tot meer ambtelijke ondersteuning om de controlerende taak toch goed te kunnen uitoefenen, dus het is ook zeer de vraag of de beoogde financiele besparing bereikt wordt.

De Graaf gaf ook aan dat de omvang van de Senaat en haar ambtelijke organisatie in Nederland nu al zeer beperkt is ten opzichte van bijvoorbeeld landen als Belgie en Frankrijk.

Gevolg van de intrekking van de wetsvoorstellen is dat de behandeling in de Tweede Kamer wordt gestaakt. De voorstellen komen bijgevolg ook niet meer in de Eerste Kamer aan de orde.
Provincie:
Tag(s):