woensdag, 14. november 2012 - 20:32

Emmen strenger bij aanvraag horecavergunning

Emmen

De gemeente Emmen wil graag een veilige en gezonde horeca. Hier hoort
een zorgvuldige vergunning verlening bij. Zo kunnen wij voorkomen dat
reguliere horeca wordt gebruikt door criminele organisaties die geld wit
wassen of hun horeca inrichting gebruiken om strafbare feiten te plegen.

Overigens kijkt dit bureau niet alleen naar de aanvrager zelf, maar bijvoorbeeld ook naar de integriteit van beoogde financiers of andere zakelijke partners van de aanvrager. Bij twijfelachtige vergunningsaanvragen maakt de gemeente gebruik van het advies van het bureau Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (bureau Bibob). Op verzoek van gemeenten onderzoekt
dit bureau de integriteit van aanvragers.

Het bureau Bibob doet grondig onderzoek naar de betrokkenen rondom een vergunningsaanvraag. Het bureau adviseert de gemeente over de aanvrager en haar zakelijke partners. Als er een vermoeden is van een ernstig gevaar, dat de aanvrager of de partners zich bezig houden of banden heeft met criminele activiteiten kan de gemeente een vergunning weigeren. Het advies van het bureau Bibob wordt in de rechtspraak als een goede grond voor weigering geaccepteerd. Recent is een eerste aanvraag voor een drank- en horecavergunning geweigerd op grond van het Bibob-advies.
Provincie:
Tag(s):