maandag, 24. september 2012 - 12:59 Update: 08-07-2014 0:46

Fontysstudenten laten robots met gedachten bewegen

Studenten en onderzoekers van het kenniscentrum Mechatronica en Robotica van Fontys Hogeschool Engineering in Eindhoven zijn er in geslaagd robots te besturen met hun gedachten.

Daarmee is wellicht een stap gezet zijn voor toekomstige toepassingen van robots, bijvoorbeeld in de zorg.

Voor de besturing van de robots is gebruik gemaakt van een headset die het mogelijk maakt om hersenactiviteit uit te lezen. Met de software die onderzoekers ontwikkelden, kan hersenactiviteit omgezet worden in opdrachten om de robot te laten bewegen. Het idee, om robotarmen of mobiele robots met behulp van gedachten te laten bewegen bestaat al jaren. Wereldwijd wordt er op verschillende plaatsten onderzoek gedaan naar mogelijkheden om hersensignalen te gebruiken om machines te besturen.

De onderzoekers van Fontys hebben een headset gekoppeld met kleine robots om te demonstreren, dat het mogelijk is dat een robot de beweging uit kan voeren die zijn ‘bestuurder’ in gedachten heeft. Head sets die hersensignalen kunnen ‘lezen’ en interpreteren, zijn sinds kort op de markt en leveren inmiddels redelijk bruikbare resultaten.

Toekomst

De ontwikkeling van robots die gedachten kunnen lezen kan er in de toekomst bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen met een handicap een stuk zelfstandigheid terugkrijgen doordat ze protheses of een rolstoel door middel van hun hersenactiviteit kunnen besturen.

De onderzoekers van Fontys gaan verder met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Binnenkort verwachten ze in staat te zijn om een kleine robotarm te kunnen besturen. Om deze nieuwe technologie betrouwbaar in te zetten is nodig om je ‘gedachten te trainen’ om de kwaliteit van de besturing via hersensignalen te verbeteren. Daarom gaan de robotonderzoekers samenwerken met andere onderzoeksgroepen binnen Fontys.
Categorie:
Tag(s):