zaterdag, 28. juli 2012 - 9:44

Gebruik ADHD-medicijnen afgelopen jaar enorm toegenomen

Den Haag

Uit cijfers van de de Stichting Farmaceutische Kengetallen blijkt dat Nederlandse apothekers vorig jaar veel vaker medicijnen tegen ADHD hebben uitgegeven dan het jaar ervoor. Dit melden verschillende media zaterdag.

Vorig jaar hebben apothekers aan 200.000 verschillende mensen een geneesmiddel meegegeven dat gebruikt wordt bij ADHD. Dat is 14 procent meer dan het jaar ervoor. In de leeftijdsgroep van 20-60 jaar bedroeg de stijging zelfs 19 procent.

Zes jaar geleden gebruikten nog 70.000 mensen medicijnen tegen ADHD.Voor dit jaar wordt weer een stijging verwacht, maar die zal wat kleiner zijn dan vorig jaar. Bijna 45% van het aantal gebruikers van methylfenidaat in 2011 behoort tot de leeftijdsgroep van 11 tot en met 20 jaar. Dat zijn 83.000 personen. Ongeveer 1 op de 22 mensen in de categorie 11- tot 20-jarigen gebruikte in 2011 methylfenidaat. In deze leeftijdsgroep is sinds 2005 het aantal gebruikers met 52.000 absoluut gezien het sterkst gestegen, maar procentueel lag de toename van het aantal gebruikers in de leeftijd van 20
tot 60 jaar hoger, zo meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen op haar site.

Het meest gebruikte middel tegen ADHD is methylfenidaat. Dit middel is onder verschillende benamingen te verkrijgen zoals Ritalin, Concerta, Medikinet en Equasym. De medicijnen genezen de aandoening niet, maar verminderen de symptomen.

Kinderpsychiaters en -artsen gaan nu onderzoeken of het wel terecht is dat steeds meer kinderen met druk gedrag medicijnen krijgen voor ADHD.
De woordvoerder van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten (Volksgezondheid) laat weten dat er nieuwe richtlijnen komen voor gebruik van medicijnen tegen ADHD in de jeugdzorg. Dit meldt de Gelderlander zaterdag.

En artsenorganisatie KNMG vraagt zich af mensen niet te snel gemedicaliseerd worden. Lode Wigersma, directeur beleid KNMG zegt in de Gelderlander:'Ik vraag me sterk af of het aantal mensen met ADHD werkelijk zo fors is toegenomen. Psychiaters die voorstander zijn van medicijngebruik blijken veel connecties te hebben met de farmaceutische industrie. De discussie hierover zal voortduren, maar wij maken ons wel zorgen over deze ontwikkeling.'

Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten maakt zich zorgen over de effecten van de medicijnen op de lange termijn bij nog groeiende hersenen.
Provincie:
Tag(s):